Holandia

Holandia

Holandia może być wykorzystywana do optymalizacji obciążeń podatkowych dochodów biernych, tj. odsetek, należności licencyjnych, dywidend, a także innego rodzaju wartości niematerialnych i prawnych. O atrakcyjności podatkowej Holandii przesądza bardzo rozbudowana siatka umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz brak podatku „u źródła” przy wypłacie należności do jurysdykcji offshore. Holandia posiada 2 terytoria zależne uważane za raje podatkowe (Aruba i Antyle Holenderskie), które korzystają z przywilejów niepodlegającego żadnym restrykcjom handlu z Holandią.

Jako państwo członkowskie UE Holandia korzysta z dobrodziejstw prawa europejskiego, w tym m.in. dyrektywy odsetkowej oraz dyrektywy w sprawie wspólnego opodatkowania spółek-matek i spółek-córek z różnych państw członkowskich. Z powyższych względów najczęściej wybieranym rodzajem spółek holenderskich są holdingi.