Szkolenia

Prowadzimy zarówno szkolenia zamknięte, jak również szkolenia otwarte, które kierujemy do szerokiego grona odbiorców i koncentrujemy się na obszarach, które są uniwersalne z perspektywy profesjonalnego planowania podatkowego.

Zatrudniamy wybitnych ekspertów mających specjalistyczną wiedzę i wieloletnie doświadczenie praktyczne oraz niezbędne przygotowanie warsztatowe, poparte licznymi publikacjami. Szkolenia mają interaktywny charakter, omawiane zagadnienia i regulacje prawne omawiane są na praktycznych przykładach.

Szkolenia zamknięte prowadzone są w oparciu o indywidualne preferencje Klienta. Programy szkoleń zamkniętych są dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klienta. Wszystkie szkolenia organizowane przez KKP Poland mają wysoce praktyczny charakter, mając na celu przekazanie uczestnikom wiedzy, przynoszącej wymierne korzyści i gotowej do natychmiastowego wykorzystania w praktyce. Nasze szkolenia obejmują wszelkie zagadnienia z obszaru międzynarodowego planowania podatkowego, księgowości, audytu, regulacji prawnych i aspektów podatkowych.

Nasze szkolenia prowadzone są przez wybitnych ekspertów mających specjalistyczną wiedzę i wieloletnie doświadczenie praktyczne oraz niezbędne przygotowanie warsztatowe, poparte licznymi publikacjami. Szkolenia mają interaktywny charakter, omawiane zagadnienia i regulacje prawne omawiane są na praktycznych przykładach.

Prowadzimy szkolenia w kategoriach:

Podmioty dla których szkolili nasi wykładowcy: