Usługi prawne

Wszyscy eksperci KKP Poland oraz powiązanych spółek KKP International posiadają odpowiednie wykształcenie i uprawnienia zawodowe wymagane do świadczenia usług prawnych danego rodzaju, zgodnie z prawem danego państwa. Nasi doradcy podatkowi oraz adwokaci są w stanie zapewnić Państwu całe spectrum usług prawnych, takich jak przygotowanie i opiniowanie umów handlowych, reprezentowanie spółek zagranicznych przed organami administracji i sądami wszystkich instancji czy też opracowanie strategii prawnej spółki związanej z zakładanymi celami biznesowymi.